Hälsoeffektiv kultur

En hälsoeffektiv kultur ökar den "verkliga" närvaron i verksamheter. Det innebär att både hälsan och effektiviteten förbättras. Den dubbla effekten har vi ägnat oss åt att bevisa under flera år. I studier liksom hos våra kundföretag fortsätter samma positiva utveckling av den verkliga närvaron. Det skapar ringar på vattnet.

Vi gör hälsan nyttig för arbetsgivare


Medarbetare som mår bra, bidrar aktivt till att göra arbetsgivare attraktiva. Hälsan verkar som en magnet, som behåller och drar medarbetare till sig. Ju bättre hälsa desto större dragningskraft

Det går att bygga in drivkrafter för hälsoutveckling i en organisation. Mellancheferna är nyckelpersoner i vårt koncept. Där ligger således vårt fokus. Dessa chefer behöver dock strategiskt stöd uppifrån och praktiskt stöd nerifrån. Vi erbjuder därför strategiseminarier för  ledningsgrupper  och stöd till  hälsoinspiratörer

Vårt arbetssätt 


Proformia utbildar och stöttar organisationens ledare, på olika nivåer i organisationen i att driva hälsofrågan. Vi är vana att arbeta med ledning, mellanchefer och medarbetare. Våra tjänster kompletteras av ett digitalt arbetssätt, vilket gör oss mycket kostnadseffektiva. Läs mer om detta under de olika menyvalen till vänster.

Vårt koncept har vuxit fram hos kunder och i studier under 18 år.  Vi tillhandahåller innovativa, flexibla, resultatorienterade tjänster som är anpassade för att möta våra kunders och deras medarbetares behov.

Digitala tjänster

Hälsoprogrammet Formgivaren är ett av Sveriges mest beprövade e-verktyg för bättre hälsa. Det kan användas av ledare och ledning, som ett processverktyg i en hälsosatsning, samtidigt som enskilda medarbetare får stöd i sin hälsoförändring. Läs mer om Formgivaren här.

Konsulttjänster

Vi erbjuder metoder, som förbättrar formen och prestationen på alla nivåer. Arbetssättet bygger på en unik analys med direkt återkoppling, konkreta åtgärder och handlingsplan. Allt i samverkan med coaching i hälsofrämjande ledarskap och livsstilsfrågor. Metodiken leder till ökade frisktal, som vi verifierat i olika studier, och genomfört hos kunder, såväl hos privata företag som i offentlig sektor, med positiva resultat. Våra tjänster kompletteras av ett webbaserat arbetssätt, vilket gör oss mycket kostnadseffektiva.