Metoden Chefshälsa

Vi coachar chefer i tre steg till att styra mot bättre hälsa och effektivitet. Tekniken vi använder är Motiverande hälsosamtal. Coachingen baserar sig på de resultat som framkommit i olika studier om hur hälsa minskar sjukfrånvaro, ökar produktivitet och förbättrar hälsa.

Under coachingen varvas teori och praktik. Chefen får i uppgift att göra en egen analys, som vi återkopplar till med personlig feedback. Denna leder fram till en personlig och aktuell handlingsplan, som chefen tar med sig till arbetsplatsen för att utveckla sitt ledarskap. Handlingsplanen är också tänkt som underlag vid utvecklingssamtal när medarbetarna gör sina analyser. 

Coachingen vänder sig till chefer, ledare eller projektledare, men också till de som arbetar med att rekrytera och kompetensutveckla chefer och ledare eller har ett allmänt intresse av ledarskapsfrågor.

Chefshälsa är en modell som består av tre integrerade steg där chefen lär sig en frågeteknik för att motivera sig själv, medarbetaren och gruppen till livsstilsförändringar.

Steg 1 - Bli en hälsoförebild

Du startar med dig själv för att förstå konceptet, förbättra din egen hälsa och kunna visa föredöme;

• Vad är hälsa och varför är det en viktig parameter för organisationen
• Hur en god livsstil kan balansera belastningar på jobbet
• Visa sambandet mellan livsstil, belastning och ekonomi
• Hälsoanalys med återkoppling och hälsoplan
• Hur agerar jag som livsstilsledare och förebild. Hur motiverar jag andra.

Steg 2 - Motivera medarbetaren i ett hälsosamtal

I andra steget får cheferna stöd i att lära sig motiverande hälsosamtal med sina medarbetare.

Steg 3 - Motivera gruppen

När processen rullat igång, dvs alla medarbetare har en individuell handlingsplan inleds processen på grupp/enhetsnivå. En process som nu inte bara drivs av eldsjälar utan av en grupp som är fylld med energi för att förbättra hälsosituationen. 

Läs mer
Metoden Chefshälsa i 3 steg