Tidningen Hälsoinspiratören

Hälsoinspiratören är en tidning som ges ut varje månad med olika teman. Syftet är att fungera som stöd till hälsoinspiratörer/ambassadörer/koordinatorer och förmedla aktuella hälsobudskap för en bättre livsstil. 

Varje månad inspirerar vi med ett nytt tema inom kost, motion eller välmående. I lättläst form beskriver vi innehållet i de senaste nyheterna och ger handfasta råd och tips för att öka förståelsen.

I varje nummer kan du läsa om:

* Ett nytt hälsotema inom kost, motion, och välmående. Syftet är att ge dig uppslag för att kunna inspirera dina medarbetare/kunder/patienter.

* Aktuella forskningsrön som belyser nyttan/onyttan med olika hälsoalternativ utifrån vetenskapliga undersökningar och studier från hela världen.

* Praktiska tips på hur du kan använda innehållet i ditt vardagliga arbete som hälsoinspiratör.

Provteman (från 6 månader)
jan-juni

Hur köper man?
1. Tidningsprenumeration i ett år, med obegränsat antal läsare.
2.  Abonnemang på hälsoprogram i ett år, inkl tidning + hälsoverktyg

Faktablad
Läs här

Britt

"Det bästa med Hälsoinspiratören är att tidningen ger så många fina verktyg i det hälsofrämjande arbetet i Kiruna kommun. Medarbetarna i kommunen ser den som en resurs kring frågor som handlar om hälsa. Som friskvårdsansvarig använder jag den som uppslagsverk vid förberedelser av föreläsningar, möten etc. Vidare är Hälsoinspiratören vetenskapligt skriven, med både nya och äldre hälsokunskaper i varierande teman. Det känns som om vi inte behöver fler tidningar inom området när vi har Hälsoinspiratören, du får oftast veta allt som berör temat för månaden. Tidningen känns som en uppslagsbok som du gärna spar för att använda vid speciella teman etc. Varje månad som friskvården skickar ut tidningen till medarbetarna känns det som att ge ut en värdefull gåva:). Kiruna kommun spar varje nummer av Hälsoinspiratören i ett digitalt bibiliotek för att medarbetarna ska kunna gå tillbaka och söka efter sitt favoritnummer eller ngt speciellt tema".

Britt Hammar
Kiruna Kommun
Friskvården / Sporthallen

Har du frågor eller vill beställa är du välkommen att kontakta oss på 08 704 95 62