Historik

Proformia Hälsa AB grundades Susanne och Erland Colliander år 1997. Skandia Försäkringsaktiebolag och privatpersonen Sven Söderberg investerade, år 2000, 15 MSEK för att bygga upp företaget. Ett omfattande arbete med att bygga den första versionen av det som skulle komma att bli hälsoprogrammet Formgivaren inleddes. Företagets ledning insåg tidigt att en kombination av webbaserade tjänster och konsulttjänster ökar effektiviteten. En grundtanke som Proformia fortfarande håller sig till.

Förändrad attityd

Under de 18 år som bolaget funnits har attityden till hälsa förändrats i Sverige. Inledningsvis var fokus på rehabilitering mycket stort. Detta följdes runt 2005 av ett allt större intresse för hälsofrämjande insatser. Först under det senaste året har intresset för värdeskapande tankegångar trängt igenom i svenskt näringsliv. En mognadsförändring som Proformia uppskattar då vi redan från starten sålt in våra uppdrag med ekonomiska argument.

Basfakta om företaget

Organisationsnummer
556591-9403

VD
Erland Colliander

Huvudsäte
Stockholm

Adress
Box 15128
167 15 Bromma

Ägare
Familjen Colliander

Bolaget bildades
År 2000